Kontakt

Redemptoristé © 2024

Boží volání

05/07/2024

Když Ježíš šel ze svého města, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním.

Když byl Ježíš u stolu v jeho domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům: "Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?" On to zaslechl a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: `Milosrdenství chci a ne oběť.' Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky." (Mt 9,9-13)


Celník Matouš byl finančně "za vodou". Na poměry, které vládli v Ježíšově době, byl zámožným člověkem a nic mu navenek nechybělo, snad mu mohlo vadit, že nezapadal do "normální společnosti", jelikož vykonával zaměstnání celníka, které bylo považováno za veřejné okrádání poctivých lidí a kolaboraci s Římem. Celní úřady měli každá města a obchodníci museli platit poplatky za možnost prodávat své zboží. A jak už to bývá, co si který celník "zařídil" pro sebe bokem, to římské úřady tiše tolerovaly.

V Matoušově nitru však hlodal základní nedostatek. Zjistil, že takový život, jaký vede, ho neuspokojuje. Nestačí mít peníze, majetek, pohodlný životní styl. Slyšel o Ježíšovi, o jeho činech a možná byl také svědkem několika zázraků. Navíc také slyšel a viděl, jak Ježíš žije, v duchu obdivoval jeho vnitřní svobodu a plnost života, která z něj vyvěrala. Uvažoval o tom a zneklidňovalo ho to.

Ježíšova slova "pojď za mnou" byla poslední kapkou k jeho rozhodnutí radikálně změnit svůj život.

Nechme také my působit dnešní Ježíšovo slovo na naše srdce. Udělejme radikální místo pro Ježíše, možná v nějaké maličkosti. Rozhodněme se např. pro každodenní ranní a večerní modlitbu, kterou zanedbáváme, nebo pravidelný dar pro někoho, kdo potřebuje pomoc. Rozhodněme se  vykročit vstříc bližnímu, zvláště k tomu, s kterým žijeme pod jednou střechou nebo k někomu, kdo žije v nejbližším okolí. Nechme zaznít Ježíšovo slovo, co si přeje od nás ve vztahu k nejbližším. Nechme tak více zazářit Ježíše v našem nitru. On pak přijde a bude se s námi a se svými přáteli radovat, že jsme pochopili jeho pozvání a dali prostor jeho lásce.


Pane Ježíši, přijď a přehluš svým slovem hluk světa,

kterým je ohlušeno mé srdce.

Dej, ať ve tvém pozvání rozeznám,

kam mám konkrétně vykročit.

Dej, ať se zvednu a konáním dobra

vykročím za tebou. Amen.