Kontakt

Akce a ohlášky

Duchovní slovo

Redemptoristé

Sestry sv. Hedviky

Duchovní slovo na každý den

Aktuální týden

Co jsme prožili

Události minulé

Co nás čeká

Události budoucí

Ohlášky

farnost Břežany

Pravice

                Farní rádio

Farní kostel

Mackovice

Klášterní kaple

Historie farnosti

Farnost Břežany

 

Do farnosti Břežany patří obce Mackovice a Pravice . Farnost spravují kněží redemptoristé z Tasovic. Při pastoraci spolupracují se sestrami sv. Hedviky , které se starají o lidi se zdravotním postižením v Břežanském zámku.

 

Všichni jste vítáni na bohoslužbách ve farním kostele v Břežanech nebo v klášterní kapli místního zámku, kde společně prožíváme eucharistii s lidmi se zdravotním postižením. Také jste zváni do kostela na liturgii do Pravic a Mackovic. Pořad bohoslužeb naleznete v aktuálních ohláškách na každý týden

Boží slovo na každý den

17 May 2024

Ohlášky

18 May 2024
19. května SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – BŘEŽANY liturgie tohoto týdne: Dnes slavíme SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. V pondělí 20.

Plánované akce

01 June 2024
Obecní knihovna Břežany ve spolupráci s P. Janem Sokulskim zve všechny na společný TÁBORÁK NA FAŘE. Sejdeme se v sobotu
22 May 2024
Srdečně zveme do Pravic na Slavnost Nejsvětější Trojice - Poutní mše svatá v neděli 26. května 2024 v 11:00 hodin.
03 April 2024
Prožijme dobře velikonoční svátky, které tvoří vrchol církevního roku. Připomínáme si v něm události, ze kterých vyplývá smysl a cíl

Ohlášky a události

Události

Co jsme prožili

14 May 2024
V sobotu 11. května ožila naše zahrada dětským jásotem a štěbetáním. Děti tu přijely společně s rodiči, kteří přišli načerpat
04 May 2024
Ve dnech 4. - 5. května jsme letos, jako už po několikáté, absolvovali dvoudenní farní pouť. Zúčastnilo se jí 50
23 April 2024
P. Jozef Novák, který působí také v Břežanech, má především na starosti misie na Slovensku a v Čechách. O tom,

Ve farnosti působí sestry sv. Hedvigy, které mají na starosti opuštěné děti a lidi se zdravotním postižením

 

Více informací

Sestry sv. Hedviky

Společné plánování akcí ve farnosti, brigády a farní poutě k prohloubení farního společenství

Farní rada

Příprava ke svátostem - křest, biřmování, svátost smíření, eucharistie, pomazání nemocných, svátost manželství

Svátostný život

Ohledně pohřbu, přípravy na křest, svátosti manželství

nebo jiné pastorační služby,

se obraťte na administrátora farnosti P. Jana Sokulského

Farní servis

P. Josef Michalčík

farní vikář

+420 603 797 393

sokulskijan@gmail.com

P. Jan Sokulski

farní administrátor

P. Jozef Novák

misionář

Redemptoristé

Farnost Břežany spravují členové Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele  - redemptoristé.

Redemptoristé působí v Tasovicích a Prosiměřicích a mají na starosti také farnost Břežany.

Redemptoristé mají za úkol hlásat Boží slovo nejchudším a nejopuštěnějším skrze lidové misie, exercicie a péčí ve farnostech na misijních územích.

Jsme Vám

k dispozici

Kongregace sester

sv. Hedviky

 

Břežany u Znojma

 

 

Jedním z hlavních pilířů břežanské farnosti jsou místní sestry hedvičky. Jejich hlavním zaměřením je křesťanská výchova a vzdělávání dětí a mládeže, zvláště dětí zanedbaných a opuštěných

 

Další činnost sester:

 

  • Služba církvi v jejích potřebách a pomáhají jakkoli potřebným

  • Práce s lidmi se zdravotním postižením, výpomoc ve farnosti a katecheze

  • Zázemí pro setkávání dětí a mládeže a organizování duchovních obnov pro zájemce všech věkových kategorií

Více informací

Sestry sv. Hedviky

Redemptoristé © 2024