Kontakt

Duchovní slovo

Události budoucí

Články k prohloubení duchovního života

07 June 2024
Andělé přednáší před Boží tváří naše modlitby. Andělé strážní nás dokážou povzbudit, přinést útěchu a ponoukat k dobru a lásce
05 June 2024
Ježíš vysvětluje těm, kteří si mysleli, že člověk po smrti nebude v budoucnosti vzkříšen z mrtvých, že se velmi mýlí.
04 June 2024
Nepřátelé poslali k Ježíšovi několik farizeů a herodovců, aby ho chytili za slovo. Ti přišli a řekli mu: "Mistře, víme,
03 June 2024
Ježíš začal mluvit v podobenstvích: "Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal nádrž k lisu a vystavěl strážní věž;
01 June 2024
Ježíš a jeho učedníci přišli znovu do Jeruzaléma. A jak šel chrámem, přistoupili k němu velekněží, učitelé Zákona a starší
31 May 2024
Když Ježíš pozdravován zástupy vjel do Jeruzaléma, vešel do chrámu. Rozhlédl se po všem, a protože už bylo pozdě večer,

Redemptoristé © 2024