Kontakt

Kostely ve farnosti Břežany

 

O pravický kostel a školu se zasloužili dcera z jednoho pravického gruntu Theresia Hiessová a její manžel, zámožný obchodník Paul Führlinger, majitel potravinového obchodu „U Zlatého medvěda“ č. 698 na Masném trhu (Fleischmarkt) v centru Vídně.

Manželé nejprve shromáždili finanční prostředky k tomu, aby v letech 1833/1834 se souhlasem fryšavské vrchnosti vyrostl na místě Führlingerova domu čp. 69, na severním okraji obce, úhledný klasicistní kostel Nejsvětější Trojice se zvonovou věžicí, jedním oltářem a malými varhany (s 8 rejstříky). Zvony byly dva, jeden nový a druhý převezený z barokní obecní zvoničky u sýpky. Tento starý zvon údajně pocházel ze starého kostela sv. Jana Křtitele nad obcí. Byl však v 19. století dvakrát přelit (naposledy 1889), takže ztratil historickou hodnotu.

S fryšavským farářem a olbramovickým děkanem Johannem Hofstädterem (rodákem z Hnanic) byla dohodnuta licence (povolení) pouze ke dvěma slavným mším svatým v novém kostele za rok, a sice při svátku sv. Donáta dne 7. srpna a poté v květnu v pondělí před svátkem Nanebevstoupení Páně. Později byla povolena ještě třetí mše svatá. Dále začala v obci jednou za týden probíhat výuka náboženství a v tyto dny bývala také v kostele sloužena tichá „školní mše“. Další mše svaté mohly být slouženy při svatbách či pohřbech po dohodě s farářem ve Fryšavě a za příslušný poplatek (štolovné). Kostelní výbavu tvořil jeden kalich, jedna monstrance, jedno ciborium a ošacení pro kněze. Udržovat kostel se zavázala obec, tj. obyvatelé Pravic sami. Roku 1879 obdržel kostel třetí zvon.

 

Pravice - Kostel Nejsvětější Trojice

Redemptoristé © 2024