Kontakt

Služby ve farnosti

Ve farnosti působí sestry sv. Hedviky, které slouží potřebným a pomáhají ve farnosti

 

Více informací

Sestry sv. Hedviky

Společné plánování akcí ve farnosti, brigády a farní poutě k prohloubení farního společenství

Farní rada

Příprava ke svátostem - křest, biřmování, svátost smíření, eucharistie, pomazání nemocných, svátost manželství

Svátostný život

Ohledně pohřbu, přípravy na křest, svátosti manželství

nebo jiné pastorační služby,

se obraťte na administrátora farnosti P. Jana Sokulského

Kontakt

P. Josef Michalčík

farní vikář

+420 603 797 393

sokulskijan@gmail.com

P. Jan Sokulski

farní administrátor

P. Jozef Novák

misionář

Redemptoristé

Události budoucí

Co jsme společně prožili

10 June 2024
Diamantové a zlaté jubileum řeholního života sester Amáty a Moniky.
07 June 2024
Spolu s celým domem jsme oslavili patrocinium klášterní kaple Nejsvětější Srdce Ježíšovo.
02 June 2024
Akce při které fara a farní zahrada poznala své farníky a hlavně farníci svoji faru. :-) "Všem, kteří se zúčastnili
29 May 2024
Dámská četa "řádila" na faře. Košťata, hadry a utěrky ... chystáme se na táborák pro děti v sobotu 1.6.
28 May 2024
V neděli jsme oslavili slavnost Nejsvětější Trojice v kostele v Pravicích. Mši svatou sloužil P. Josef Michalčík. Jeho "vědecké", věroučné
14 May 2024
V sobotu 11. května ožila naše zahrada dětským jásotem a štěbetáním. Děti tu přijely společně s rodiči, kteří přišli načerpat

Redemptoristé © 2024