Kontakt

Kostely ve farnosti Břežany

 

Hlavní oltář zdobí obraz Zvěstování Páně od Ladislava Šichana z roku 1891. Nad ním se nachází obraz patrona původního kostela sv. Bartoloměje (posvěcen v r. 1222).

Po bocích hlavního oltáře dominují sochy sv. Floriána a sv. Šebestiána.

 

Na bočních oltářích jsou původní obrazy od neznámého malíře: Vlevo - Smrt sv. Josefa (sochy sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, nahoře sv. Barbora). Vpravo – obraz sv. Jana Nepomuckého zpovídajícího královnu Žofii (sochy sv. Augustina a jeho maminky sv. Moniky, nahoře sv. Kateřina).

Kopuli presbytáře zdobí původní fresky andělů z roku 1770 a vítězný oblouk zdobí freska Nanebevzetí Panny Marie.

 

Nad barokní mramorovou křtitelnicí je sousoší Křtu Páně.

 

Po bocích presbytáře se v patře nad zákristií a zpovědní kaplí nachází dvě oratoře zdobené aliančními erby kněžny Marie Gabriely.

 

K původnímu zařízení náleží také kazatelna s reliéfem Mojžíše, na vrcholu stříšky s figurami andílků nesoucími desky Desatera.

Po stranách kostela se nachází 14 obrazů křížové cesty.

Varhany od firmy Rieger jsou z počátku 20. stol.

Ve věži jsou dva zvony pocházející z původního kostela sv. Bartoloměje. Třetí největší zvon byl zabaven pro vojenské účely za 2. světové války.

Křtitelnice z původního kostela slouží jako kropenka u hlavního vchodu.

Břežany - farní kostel Zvěstování Páně

 

Kostel Zvěstování Páně v Břežanech nechala postavit majitelka břežanského panství kněžna Marie Gabriela Felicitas z Fürstenberg-Mösskirchu za 30 000 zlatých „na vlastní náklady k oslavě Boha, pro útěchu tamních farníků a křesťanského katolického lidu.“

 

Stavba kostela probíhala v letech 1765 – 1771. Za autora projektu kostela je považován brněnský zednický mistr Bartoloměj Zintner (projektoval také kostel v Hrádku u Znojma).

Autorem sochařské výzdoby je brněnský sochař Ondřej Schweigl.

Kostel byl vysvěcen farářem Ignácem Richterem 17. 7. 1771. Dne 19. 3. 1779 byl konsekrován brněnským biskupem hrabětem Matějem Chorinským.

Redemptoristé © 2024