Kontakt

Redemptoristé © 2024

Duchovní obnova pro manžele

14/05/2024

V sobotu 11. května ožila naše zahrada dětským jásotem a štěbetáním. Děti tu přijely společně s rodiči, kteří přišli načerpat na duchovní obnově novou sílu do všedních dní při náročných úkolech svého rodičovského poslání. P. Tomáš Strogan dokázal zaujmout své posluchače, jak jasně formulovaným projevem inspirovaným Duchem Svatým, tak svým osobitým humorem. Vrcholem duchovní obnovy byla mše svatá, při které manželé obnovili své manželské sliby.

Ze srdce děkujeme Pánu Bohu za krásné počasí, otci Tomášovi za jeho ochotnou službu a povzbuzení a všem přítomným rodinám děkujeme za to, že jsme mohly zažít krásné svědectví lásky, která nehledá sebe, ale která se dává…