Kontakt

Redemptoristé © 2024

Farní pouť - 4.5. - 5.5.2024

04/05/2024

Ve dnech 4. - 5. května jsme letos, jako už po několikáté, absolvovali dvoudenní farní pouť. Zúčastnilo se jí 50 poutníků. Duchovní doprovod nám zajišťoval náš nový pan farář P. Jan Sokulski CSsR.

Prvním cílem letošní pouti byly Jaroměřice nad Rokytnou, kde jsme zahájili pouť mší svatou a následně komentovanou prohlídkou chrámu sv. Markéty, který byl kompletně zrenovován v letech 2021- 2022.

Další zastávkou byl želivský klášter, kde nás obohatila hodinová prohlídka obnoveného kláštera s profesionálním a milým komentářem průvodkyně a dalších 45 minut jsme strávili v jídelně u filmového dokumentu o výrobě zdejšího piva zároveň s jeho degustací. :)

V pozdních odpoledních hodinách jsme přijeli do Polska, kde vyšel ještě krátký volný program v lázeňském městečku Polanica Zdrój.

Nocleh nám poskytli ve svém exercičním domě v krásné přírodě v Sokolówce řeholní bratři Nejsvětějších Srdcí Ježíše a Marie – misionáři. Ráno nám umožnili i prohlídku misijního muzea.

Nedělní dopoledne jsme strávili v Bardě – mariánském poutním místě. Tuto farnost také spravují bratři redemptoristé. Při polské nedělní mši svaté byl hlavním celebrantem i kazatelem náš otec Jan. Potěšilo nás, že k nám při svém kázání promluvil i v češtině. :) Po obědě jsme navštívili ještě baziliku jezuitů v Klodsku. Zde byla komentovaná prohlídka této velkolepé trojlodní baziliky místním otcem jezuitou. Odtud jsme se vydali na zpáteční cestu domů.

Celá pouť proběhla za krásného počasí v milé a radostné atmosféře, což dokazují i potěšující zpětné vazby od poutníků a krásně vytvořené video od pana Balady a fotky od sestry Kláry. :-)

Kéž Bůh žehná všem poutníkům i jejich rodinám...