Kontakt

Redemptoristé © 2024

Historie farnosti Břežany

23/03/2024

Původní název obce Břežany je Vršava, též Fryšava, v německých pramenech se uvádí jako Frischau, od roku 1949 pak byla přejmenována na Břežany. Německé Frischau vzniklo z původního českého názvu Břežany- ,,lidé na břehu“. Dominantou obce je barokní zámek s klasicistní přístavbou a také Kostel Zvěstování Panny Marie. Nyní si krátce projděme historii břežanské – fryšavské farnosti.

 

Roku 1222 byl olomouckým biskupem Robertem vysvěcen kostel sv. Bartoloměje ve Fryšavě (dnes Břežany). Nacházel se na místě dnešních sklepů pod farou.

 

V roce 1261 potvrdil velehradskému klášteru faru ve Fryšavě papež Alexadr IV.

 

V majetku velehradského kláštera byla Fryšava do roku 1536, kdy jej velehradský opat František prodal Janovi IV. z Pernštejna.

V roce 1539 předal Jan IV. z Pernštejna patronát fryšavské fary premonstrátskému klášteru v Louce u Znojma. Brzy nato loucký klášter spojil fryšavskou faru s farou v Křídlovicích.

 

V roce 1744 byla ve Fryšavě obnovena samostatná farnost a byly založeny farní matriky.

 

Současný kostel Zvěstování Páně nechala v letech 1765 – 1771 postavit majitelka fryšavského panství kněžna Marie Gabriela Felicitas z Fürstenberg-Mösskirchu za 30 000 zlatých „na vlastní náklady k oslavě Boha, pro útěchu tamních farníků a křesťanského katolického lidu.“

 

V roce 1784 byl císařem Josefem II. zrušen loucký klášter, takže po smrti posledního premonstrátského faráře ve Fryšavě (P. Christian Klimasky, † 1789, pohřben na obecním hřbitově blízko hlavního kříže) fryšavskou faru obsazovali diecézní kněží.

V roce 1794 nechal P. Martin Klíma vystavět současnou faru na místě bývalé budovy. V témže roce byl zbořen starý zchátralý kostel sv. Bartoloměje.

 

V roce 1851 se pod vedením P. Antona Hamerského konaly lidové misie ve Fryšavě.

V roce 1912 se správy farnosti ujali řeholníci z řádu misionářů oblátů. Působili zde do r. 1946.

V říjnu 1945 nastoupil do farnosti jako český kaplan P. Antonín Bureš. Jeho nástupcem se v roce 1974 stal P. Stanislav Bláha.

 

V letech 2003 – 2023 byl farářem v Břežanech P. Petr Bartoněk. Od října r. 2023 břežanskou farnost spravují kněží redemptoristé z Tasovic, farářem je P. Jan Sokulski CSsR.