Kontakt

Redemptoristé © 2024

Ježíš, dobrý pastýř

21/04/2024

Ježíš řekl: "Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť kdo je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží.

Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. (Jan 10,11-16)


Ježíš ve svém podobenství o dobrém pastýři sděluje, jaký má vztah ke každému z nás. On jako dobrý pastýř je ten, kterému na nás záleží. Záleží mu na každém z nás. Ježíš má tak široké a přijímající srdce, že dokáže vytvořit neopakovatelný vztah lásky, přátelství a sdílení s každým člověkem. Ježíš může s každým z nás vytvořit přátelství tak silné, jakoby na světě nebyl jiný člověk, než my. Z druhé strany jeho přátelství a blízkost nás otvírá k přijetí druhých, k vytváření vztahu lásky s našimi bližními.

To, jak se k nám chová Ježíš, to je zároveň vztah nebeského Otce k nám. Ježíš nás totiž chce uvést do milujícího vztahu s jeho Otcem. Chce, aby to štěstí, radost, svobodu, úctu, vzájemné přijímání a vzájemné sdílení, které proudí mezi ním a Otcem, aby to všechno jsme pocítili, prožívali a navzájem si sdíleli jako plnost života. Tato Boží láska v nás dokáže přetvářet egoisty na lidi, kteří se mají opravdově rádi, navzájem se přijímají, odpouštějí si, dávají si prostor ke svobodnému rozvoji svých darů, aby si jimi pak vzájemně posloužili.


Ježíši, dobrý pastýři,

Dej nám milost,

ať tě zcela následujeme,

kamkoli nás povedeš.

Ty sám ve své lásce k Otci

buď naším pokrmem,

ať také můžeme dorůst

do plnosti tvé lásky k Otci

a do plnosti lásky vzájemné. Amen