Kontakt

Redemptoristé © 2024

Ježíš je jedinou cestou k věčnému životu

26/04/2024

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,1-6)


To, co určuje kvalitu našeho života, je naše životní zaměření, kvalita našeho nitra, velikost lásky našeho srdce. Zdrojem této lásky a cestou k této lásce je Pravda života - Ježíš Kristus. On je dárcem Lásky, Ducha svatého, dárcem někoho, kdo je osobní, nekonečnou proudící harmonií milujícího vztahu a milujících vtahů dalších bytostí. Skrze Ducha svatého je Ježíš životem, vede nás k tomuto životu - tedy k lásce, která nehledá sebe, ale hledá druhého, věnuje se druhému, obohacuje druhého a nechává se obohatit. Je to láska volající z kříže utrpení: "Otče odpusť jim!" Je to láska hledající ospravedlnění pro ty, kteří tuto lásku v srdci nemají: "Vždyť nevědí, co činí!". Ježíš je cestou k věčným příbytkům, kde bude vládnout pokoj úplného smíření jeden s druhým, smíření se sebou samým skrze Ježíšovu krev a jeho milosrdenství. Kde se bude projevovat bohatství Ježíšova Srdce, které se rozlilo do vlastností, talentů a šikovnosti konkrétních lidí. Ježíš chce, abychom měli účast na této jeho lásce, aby se stala tato láska naší, osobní a obohacovala další a další bližní.

Ježíš je cestou k této lásce. Je to cesta křížová, kdy dáváme na první místo v našem srdci Ježíše, na druhé místo naše bližní, a radostně druhým sloužíme láskou služebnou, pokornou a poníženou. Ježíš svým zmrtvýchvstáním přemohl zlo, hřích. Nekonečně převýšil velikost jakéhokoli zla a pýchy. V něm nalezneme odpuštění všech hříchů, vydáme-li se zcela jeho milosrdenství a necháme si Ježíšem proměnit naše srdce v srdce milující.

Naším štěstím nebude naše kariéra, ale možnost skrze naši šikovnost, práci, rozvoj darů a prohlubováním charakteru zahrnout naše bližní láskou Kristovou. Přijetím, odpouštěním, smířením, vytvářením společenství.


Pane Ježíši, dej nám milost, ať kráčíme životní cestou, kterou jsi ty sám. Ať skrze pravdu, kterou jsi ty, odhalíme pravé životní hodnoty, ať je ve tvé moci zrealizujeme a zakusíme tak věčný život, to, co žiješ a kým jsi ty sám. Amen.