Kontakt

Redemptoristé © 2024

Následovat Ježíše

23/04/2024

Byly právě svátky posvěcení Jeruzalémského chrámu; bylo to v zimě. Ježíš se procházel v chrámě, v sloupoví Šalomounově. Židé ho obklopili a řekli mu: "Jak dlouho nás chceš držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně!" Ježíš jim odpověděl: "Řekl jsem vám to, a nevěříte. Skutky, které činím ve jménu Otce, ty o mně vydávají svědectví. Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno." (Jan 10,22-30)


Někdy jsme v pokušení diktovat Bohu, co má dělat, abychom mu uvěřili. Zajisté to neděláme z nějaké zlovůle. Spíše ztrácíme trpělivost v určitých životních situacích, kdy máme pocit, jakoby Bůh mlčel, nebo dokonce neexistoval. Jinými slovy, někdy se nám zdá, že Bůh nás svým mlčením "drží v nejistotě".

Ježíš však chce zapojit do našeho vztahu k němu celé naše já. A to i rozum, úsudek, inteligenci, hloubku našeho srdce. Chce, abychom si srdcem i rozumem dali dohromady zkušenosti, ve kterých se projevil jako Bůh a Spasitel.

Židé si už dávno měli udělat jasno, kdo je to ten, který křísí z mrtvých, který uzdravuje slovem malomocné, zoufalé a posedlé zlými duchy.

Ježíš nás křísí z mrtvých svým slovem - tedy pokud jeho slovo přijímáme. Nemůžeme mít zkušenost s Bohem, když jeho slovu pouze nasloucháme, ale  podle něj nežijeme.

Někdy máme tendenci se podobat nevěřícím z Ježíšova okolí.  Podvědomě si z víry v Boha chceme udělat  výhodný obchod, případně Boha přijímáme jenom tehdy, pokud funguje jako "tělesný strážce", který  nás chrání od všech nebezpečí, abychom si hlavně mohli žít podle svých rozmarů. Tento styl života se vůbec nedá nazvat blízkostí s Bohem.

Nechejme našemu Pánu v našem srdci svobodu. Projevujme mu lásku poslušností jeho slovu. Pak začneme vidět Boží skutky a nebudeme potřebovat, aby on tančil tak, jak my pískáme.


Pane Ježíši, dej, ať můj život

zcela přizpůsobím tvému slovu,

tvé vůli, tvé touze.

Tak mě nebude moci

nikdo vyrvat z tvé milosrdné ruky. Amen.