Kontakt

Redemptoristé © 2024

Přinášejme druhým ovoce Ducha svatého

26/06/2024

Ježíš řekl svým učedníkům: "Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř jsou draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Copak se sklízejí z trní hrozny nebo z bodláků fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani špatný strom nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci." (Mt 7,15-20)


Dlouhodobý účinek uzákonění možnosti výchovy dětí od homosexuálních párů nese navýšení o 50% zneužívání dětí. Uzákonění potratů přineslo neúnosný nárůst braní antidepresiv, zdravotní problémy žen, nárůst depresí a mnoho manželství to nezachránilo před rozpadem. A to nemluvíme o reálném nebezpečí věčného zatracení člověka.

Podle ovoce je poznáte.

Také v našem duchovním životě zjišťujeme, že některé skutečnosti, které jsme považovali za dobré, nakonec přinášejí špatné ovoce. A zase z druhé strany - skutečnosti, které se jeví jako nepříjemné, proti rozvoji osobnosti, nakonec přináší ovoce Ducha, kterým je láska, radost, pokoj, trpělivost, shovívavost, dobrota, a další a další dobro.

Zkusme se každý z nás zamyslet nad něčím konkrétním, o čem dnes mluví Ježíš v dnešním evangeliu. Může to být např. zřeknutí se "svého posledního slova v hádce s někým z nejbližších" a věnování tohoto svého sebezáporu na urovnání sporu. Nebo při hádce se v duchu snažit pomodlit o pomoc Pannu Marii nějakou mariánskou modlitbou. Nebo se můžeme zřeknout přehnaného koukání na televizi, když si argumentujeme, že se přece musíme trochu po práci srovnat. Je tolik druhů mnohem účinnějšího psychického i fyzického odpočinku, ať už pasivního nebo aktivního, než je dlouhé koukání na televizi nebo brouzdání na internetu. Láska má svou fantazii a tak jí popusťme uzdu správným směrem podle Božího Ducha. Pak začneme přinášet dobré ovoce.


Pane Ježíši, prosíme tě, dej nám odvahu

- měnit náš život podle tvého evangelia,

- k rozhodnutí zastavit škodlivé zvyky naší životosprávy

- začít prohlubovat vztah s našimi nejbližšími podle tvé vůle

- zříkat se všeho, co přináší nejednotu v manželství, rodinném soužití, nebo pracovním prostředí.

Pane, dej nám svého svatého Ducha. Amen.