Kontakt

Redemptoristé © 2024

Svatý týden

26/03/2024

 

Ztišme se a více zaměřme svou mysl k Ježíši ukřižovanému a zmrtvýchvstalému

 

Týden, který předchází Velikonocům, se nazývá pašijový nebo také tichý, nebo svatý. Během něj si připomínáme události posledního týdne života Ježíše Krista. 

Zkusme zvláště tento týden obětovat ve spojení s Ježíšovou obětí

  • svou práci a námahu
  • své těžkosti a nemoce
  • své radosti i naděje

Tak se dobře připravíme na slavení Velikonočního tridua - Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Zmrtvýchvstání našeho Spasitele.